KONOBARICA NA ALBANSKI GRANICA FILM

KONOBARICA NA ALBANSKI GRANICA FILM

Veeras je trebalo ii na slavu kod Duleta Jovanovia, u Kotor. Jedino, to mora da zna, ovo je CrnaGora, a jedan od dvojice koje si ubio je bio jedinac! Ne mogu jo uvek da dokuim dali je i kojom tehnikom to mogue izbei, ali tamo ti tano na teme i u jednakim razmacimakaplje, fino, kap po kap. Iznad, na visoravni sa puine, duva uasnojak vetar, viento fuerte, Argentinci ga zovu sudestada Sino sam u svemogue pukotine izmeu zidova i poda nagurao novine koje je neko itao ovde pre dvenedelje. To su tvoja deca? Umoran sam, ali rano je, mnogo ranoza spavanje. Jedan suvioblak satima ve stoji na istom mestu.

Kreem i ja, mehaniki. Traei mog umornog prijatelja Karpa Godinu ja sam, umoran jednako, izabrao neka pogrenavrata u mraku. Nedaleko od nas Mili vidi neke siluete. U hodniku je mrak. Domai program, sem video – testa i Dnevnika, nije postojao. Ne zbog staklenih delova, ve ti jednostavno ne sme da imaprecizan pojam o vremenu.

Godina prodje, dan nikad – Lausevic Zarko

Poe za mnom, setivi se: Ne, nije dobro, nije dobro, nije! I sad se ustima mui oko nje. Shvatio sam da moram da skoim sa konja, jer se namerio da me otrese o kamion saagregatom, koji je bio nekih pedesetak metara dalje. Nismo se mi selili zbog prvog naputanja predsednikogpoloaja u istoriji USA. A, Maja je rekla: I to je sve, arko?

  WATCH VORSTADTKROKODILE 2009 ONLINE FREE

recnik – PDF Free Download

Da, tamo sam i upoznao Maju, moju enu. Moda je i to deo posebnog tretmana, ko zna? Naopako, profesore, naopako, otvori Boo oi.

Na pitanje istranog sudije, osumnjieni daje o sebi sledee podatke: Prve noinisam spavao terajui mieve sa kreveta. Tu je, posle nekog amara, ubio sinovljevog uraka i dobioetrnaest godina. Neko je uao u ulaz posle nas.

Gledam kroz pare plavog neba ispresecano reetkama Kao u oevimrodnim Tepcima, u kanjonu Tare. Ne znam koliko puta. Tetka je naalost uvek bila malo usporena i klimala je glavom, osmehujui se i alanski neukljueni televizor. Ni tog og septembra, e, nije bilo nita manje zanimljivo. Napolju je bio mrkli mrak. Iako su svi prozori otvoreni, ak i vrata, nema ni daka vetra. Pokuavam da se zatitim od udaraca.

Napolju je jeziva buka. Ja nikad u ivotu nisam ni zaradio, ni video, toliko para na jednom mestu!

Tu, metar-dva odmene neko lei na podu. Otkrivam nove znamenitosti ovog egzotinog mesta. To je bilo poslednje to je uo.

  KRALJEVIC I PROSJAK FILM ONLINE

Jesam li ga ja ubio? Na vama je da procenite i time presudite u svoje ime i u ime drutva i humanosti, a ne u imesuda i zakona. Ono to se deavalo nakon tog zalaska pripada sasvim drugom umetnikom pravcu. Aaaa, vidi, a ja sam bio ljut!

Nazirem grupu od nekoliko momaka. Da, znam ova e me tema sada odvesti do moje deije ideje okosmosu: Ubio sam dvojicu, a treeg ranio.

To sam pripisivao ogromnim naoarimakoje sam morao da nosim.